کتری قوری

4 کالا

کتری قوری در هر آشپزخانه ای و حتی خارج آن برای هر بشری نیاز است 🙂 نمیتوان گفت قدمت این محصول به چه زمانی بر میگردد و از چه تاریخی در دسترس بشر است. اما چیزی که در ماهیت آن حس میشود مشخص است که سال هاست ما از این وسیله استفاده داشتیم. با توجه به ورود تکنولوژی در عرصه تولید و طراحی های مدرن با ذوق امروز در بازار مدل هایی از این محصول موجود است. که چشم ها را خیره میکند و حتی در صورت داشتن یک مدل دیگر در خانه باز تمایل به خرید کتری و قوری جدید دارید.

کیفیت مدل و حجم از مواردی است که در انتخاب محصول تاثیر گذار است.