آدرس : میدان شوش , خیابان فداییان اسلام , کوچه شیشه گرخانه پلاک 24

(مراجعه با هماهنگی قبلی )

تلفن تماس : 55330878-021